Het liefst laten wij natuurlijk zoveel mogelijk van de vereniging zien danwel horen. 

Echter binnen de kaders van de regelgeving beperkt ons dat zeer om niet door de instanties op afgerekend te worden. Daarom een enkele verwijzing naar niet representatieve opnames, 

 

B-Orkest opname door iemand in het publiek