De bestuursleden komen maandelijks bijeen om het reilen en zeilen van de vereniging te organiseren en te begeleiden. Zij worden gekozen door de algemene ledenvergadering, die jaarlijks gehouden wordt. Daar wordt naast de financiële situatie ook de jaarplannen en toekomstvisie van de vereniging belicht. 

 

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Voorzitter:  Nick Compier
Penningmeester:              Heinie Miltenburg
Secretariaat:  José van Kooi & Anneke Tousijn

Bestuursleden:

.

Mia van Dijk

Roelof van Kooi (webmaster)